Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt door NOZZA

NOZZA wedding & event design kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van NOZZA wedding & event design en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NOZZA wedding & event design verstrekt. NOZZA wedding & event design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor-en achternaam
  • adresgegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geslacht
  • geboortedatum
  • trouwdatum/datum evenement
  • allergieën en dieetwensen (t.b.v. food & beverage)
  • lichamelijke beperkingen (t.b.v. te treffen benodigde voorzieningen)

Waarom NOZZA gegevens nodig heeft

NOZZA wedding & event design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan NOZZA wedding & event design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor een bruiloft, zakelijk evenement of privé-evenement.

Hoe lang NOZZA gegevens bewaart

NOZZA wedding & event design bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van gasten op de bruiloft, het zakelijk evenement of het privé-evenement worden maximaal tot 1 jaar na afloop van de bruiloft/het evenement bewaard. Persoonsgegevens van opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers worden maximaal tot 7 jaar na afloop van de bruiloft/het evenement bewaard. Persoonsgegevens t.b.v. referenties worden na de periode van 7 jaar enkel opgeslagen onder voornaam/bedrijfsnaam, trouwdatum/datum evenement.

Delen met anderen

NOZZA wedding & event design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de juiste uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikte cookies

NOZZA wedding & event design gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies worden gebruikt om de site technisch te optimaliseren en gebruiksvriendelijk te houden. Verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gegevensbehoud Google Analytics is 50 maanden. U kunt zich afmelden voor deze cookies door de cookie-instellingen in uw eigen internetbrowser aan te passen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nozza.nl.

Beveiliging

NOZZA wedding & event design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt zoveel mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met NOZZA wedding & event design via info@nozza.nl.

http://www.nozza.nl is een website van NOZZA wedding & event design

Postadres:Wildrijklaan 4, 2171 RG Sassenheim
Telefoon: +31 (0)627018083
E-mail: info@nozza.nl
KvK: 53483804